Czym jest ETR?

ETR (easy to read), to tekst napisany w taki sposób, by był łatwy do czytania i zrozumienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne grupy wykluczone społecznie lub komunikacyjnie, na przykład: osoby, które mają trudności z językiem pisanym (np. osoby Głuche), osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, osoby z demencją, czy z chorobami psychicznymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696), każdy podmiot publiczny powinien na swojej podstawowej stronie internetowej zamieścić informacje o swojej działalności w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Chcąc przygotować materiał dedykowany ETR zawsze używaj prostego, ale właściwego języka. Nie używaj języka dla dzieci, jeśli twoja informacja jest przeznaczona dla osób dorosłych. ETR to nie to samo co TEKST PROSTY, ponieważ jest skierowany do konkretnej grupy docelowej.

Upewnij się, że dobrze i dokładnie wyjaśniłeś temat. Wytłumacz też trudne słowa związane z tematem. Jedna myśl – jedno zdanie. Dwa krótkie zdania będą zawsze lepsze od jednego długiego. Abstrakcję zastąp prostymi do zrozumienia słowami.

Zawsze angażuj osoby niepełnosprawne intelektualnie w proces tworzenia swojej informacji! Przekaż swój ETR do konsultacji przed publikacją.

Dobry ETR powinien:
być napisany odpowiednio uproszczonym językiem
mieć krótką formę, która przechodzi do sedna
być wartościową informacją
móc nauczyć czegoś swojego czytelnika.

O nas

Spółdzielnia Socjalna Honolulu to miejsce, w którym pracę mogą znaleźć osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykluczone społecznie. Przez dekadę działalności jako miejsce aktywizacji zawodowej oraz reintegracji społecznej, poznała ona dobrze potrzeby komunikacyjne i interpersonalne swoich pracowników.

Jako Spółdzielnia dostrzegamy rosnące zapotrzebowanie na teksty ETR i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszelkich instytucji, by pomóc im przygotować lub skonsultować swoje własne easy to read.

Cennik

50 zł brutto

Konsultacja tekstu (w cenie redakcja i korekta) + 1x dodatkowe poprawki (kolejne poprawki płatne dodatkowe 10 zł)

100 zł brutto

Przygotowanie tekstu ETR na wybrany temat (w cenie redakcja i korekta)

W przypadku formy dłuższej niż strona A4 znormalizowanego tekstu cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń na numer. Z przyjemnością udzielimy rady lub umówimy się na spotkanie.

Przemysław Sołtysik
Prezes Zarządu
+48 607 612 840
luft.katowice@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna Honolulu
ul. Koszalińska 18, 40-717 Katowice
REGON: 243497937
NIP: 9542747680
KRS: 0000499166

Skip to content